X

Lý do thông báo:

Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Sử dụng trình duyệt Cờ Rôm để xem phim với tốc độ nhanh vượt trội. Tải ngay: https://corom.vn/download/corom_vi.exe
[THÔNG BÁO 24/7/2013] Nếu ai sử dụng DNS 8.8.8.8 và 8.8.4.4 mà không xem được phim (bị lỗi redirect.google...not found) thì thử đổi sang DNS 208.67.222.222 và 208.67.220.220 xem nhé
Nhấn +1 để load phim nhanh hơn:

Youtube:

Xem Full Full trailer

Picasaweb:

Xem Full 1a 1b 1c 1d 1e 1f 2a 2b 2c 2d 2e 2f

Server Daily:

Xem Full 1a 1b 1c 2a 2b 2c